Zgodnie z obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w dniu 1 maja 2021 wchodzi w życie nowa lista zawierająca zmianę w obszarze leczenia nowotworów skóry. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-kwietnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2021-r )

Nowości w leczeniu onkologicznym nowotworów skóry dostępne od 1 maja 2021:

Bavencio (Avelumabum) w ramach nowego programu lekowego „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44)” (1 i 2 linia)