Szkoła Dermatologii Onkologicznej

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tegorocznym przedsięwzięciu edukacyjno-naukowym Sekcji Dermatologii Onkologicznej PTD — Szkoła Dermatologii Onkologicznej 2019.
Szkoła Dermatologii Onkologicznej to specjalistyczne projekty medyczne mające na celu edukację lekarzy w kierunku zwiększenia wykrywalności oraz leczenia nowotworów skóry. Nasze konferencje będą obejmować część teoretyczną w formie wykładów oraz część warsztatową. Wszystkie spotkania charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny gwarantowany przez specjalistów -praktyków.

Zapraszam do udziału w szkoleniach.
Z poważaniem,
Płk dr hab. med. Witold Owczarek, Prof. nadzw.

Komitet Naukowy Szkoły Dermatologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Dr n. med. Monika Słowińska
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
Dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
Dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek
Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
Dr n. med. Adam Cichewicz

Spotkania Szkoły Dermatologii Onkologicznej

Szkoła Dermatologii Onkologicznej 2019, 29 listopada 2019, Warszawa