Slider

Strona główna

Aktualności

Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43)

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy program lekowy w leczeniu czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43).

Ośrodki leczące czerniaka

 

Miejsce brentuksymabu vedotin wśród terapii chorych z chłoniakami pierwotnymi skóry CD30+ – Komentarz do badania ALCANZA

 

Konferencje

Szkoła Dermatologii Onkologicznej – seria spotkań 2020
Szkoła Dermatologii Onkologicznej – Spotkanie V