O nas

Jesteśmy Grupą lekarzy dermatologów szczególnie zainteresowanych diagnostyką i leczeniem nowotworów skóry. W związku ze wzrostem zachorowalności na nowotwory skóry oraz pojawianiem się nowych metod ich leczenia, uznaliśmy, że należy rozpocząć działania mające na celu propagowanie działalności naukowej w tej dziedzinie.

Nasze cele to:

 1. rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych z zakresu dermatoonkologii, lekarzy dermatologów i lekarzy innych specjalności.
 2. poprawa istniejących metod opieki nad chorymi z nowotworami skóry
 3. stworzenie wspólnej platformy informacji na temat diagnostyki i leczenia pacjentów z nowotworami skóry
 4. wprowadzenie jednolitych metod w diagnostyce, leczeniu i badaniach kontrolnych pacjentów z nowotworami skóry
 5. opracowanie wytycznych i standardów diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w dziedzinie dermatologii onkologicznej,
 6. popularyzowanie i wdrażanie przyjętych standardów i wytycznych w praktykę kliniczną,
 7. nadzór nad realizacją standardów dermatoonkologicznych w środowisku medycznym,
 8. prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzującej zagadnienia onkologii dermatologiczne w społeczeństwie,
 9. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 10. wdrażanie i badanie nowych leków do leczenia onkologicznego, pomoc przy ich tworzeniu,
 11. rozwój alternatywnych oraz paliatywnych metod leczenia nowotworów i chłoniaków skóry.

Wszystkich lekarzy zainteresowanych tematem zapraszamy do współpracy z nami.

Przewodniczący Sekcji:
prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek

Wiceprzewodniączy sekcji:
dr n.med. Monika Słowińska
dr hab.n.med. Aleksandra Lesiak
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło