Czerniak stanowi mniej niż 5% wszystkich nowotworów złośliwych skóry, ale odpowiada za większość przypadków śmiertelnych. Standaryzowany współczynnik zachorowalności na czerniaka w Polsce wynosi około 6/100 000. Rocznie przekłada się to na około 3800 nowych rozpoznań. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na istotną dynamikę wzrostu zachorowań na czerniaki na przestrzeni lat. Wskaźniki 5-letnich przeżyć wynoszą we wczesnych postaciach czerniaka nawet 95% i znacząco zmniejszają się w stadium regionalnego zaawansowania i uogólnienia. Najwyższy odsetek wyleczeń bezpośrednio związany jest z rozpoznaniem czerniaka na wczesnym etapie rozwoju (…) !!!. 

Z tego powodu prawidłowa diagnostyka ma istotne znaczenie w całym procesie leczenia i ostatecznym wyniku terapii.