Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Ruszyła najnowsza kampania informacyjna pt. „Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!”.
Akademia Czerniaka i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej poprzez swoje działania wspierają ośrodki, które spełniają zalecenia European CanCer Organization oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i krajowego konsultanta ds. chirurgii onkologicznej.

Według ww. zaleceń placówki zdrowia powinny zapewniać pacjentowi dostęp do:

  1. wielodyscyplinarnego zespołu doświadczonych lekarzy,
  2. szybkiej diagnostyki na poziomie rozpoznania, leczenia i obserwacji,
  3. kompleksowego leczenia, czyli wszystkich refundowanych terapii dostępnych w Polsce, w tym immunokompetentnych leków anty-PD-1 i przeciwciał anty-CTLA-4 oraz leczenia ukierunkowanego molekularnie – terapii celowanej anty-BRAF/MEK.

Dzięki opiece realizowanej przez wysoko wyspecjalizowane pacjenci z zaawansowanymi czerniakami zyskuje szansę na długotrwałe przeżycie.

Zachęcam Was do wsparcia akcji i kierowania swoich pacjentów, u których występuje ryzyko rozsiana komórek nowotworowych do 20 ośrodków spełniających polski i europejskie zalecenia.

Mapa z listą rekomendowanych ośrodków znajduje na stronie Akademii Czerniaka pod linkiem poniżej:
http://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/masz-czerniaka-sprawdz-gdzie-sie-leczyc/mapa-i-lista-osrodkow-leczacych-czerniaka/

Z wyrazami szacunku
Dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. WIM
Przewodniczący Zarządu Sekcji Onkologicznej