Pacjent ze zmianą barwnikową – postępowanie diagnostyczne dla dermatologów i chirurgów wraz z kartą konsultacyjną pacjenta

Szanowni Państwo
Z inicjatywy PTCHO, przy współpracy z naszą Sekcją oraz Akademią Czerniaka powstał kierunkowskaz postępowania z pacjentem ze zmianą barwnikową, skierowany do dermatologów i chirurgów. Obecnie trwają prace interdyscyplinarnej  grupy roboczej,w skład której wchodzi przewodniczący Sekcji onkologicznej PTD, prof. Witold Owczarek oraz konsultant krajowa w dziedzinie dermatologii, prof. Joanna Narbutt, która opracuje  zalecenia postępowania ze  zmianą barwnikową.

zobacz więcej