Miejsce brentuksymabu vedotin wśród terapii chorych z chłoniakami pierwotnymi skóry CD30+ – Komentarz do badania ALCANZA