Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy program lekowy w leczeniu czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43). W ramach programu dostępne jest leczenie adjuwantowe czerniaka: immunoterapią (niwolumabem lub pembrolizumabem) oraz terapiami ukierunkowanymi molekularnie (dabrafenibem w skojarzeniu z trametynibem) u pacjentów z obecnością mutacji BRAF V600.

Program lekowy można zobaczyć tutaj