Oświadczenie:
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne,
Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Oświadczenie:
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne,
Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej