Wsparcie interdyscyplinarne

Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy

Poradnia Dermatochirurgii
Skłodowskiej 9, Bydgoszcz
tel. (52) 585 45 58

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Poradnia Dermatochirurgiczna
Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Budynek nr 22
Tel. (58) 349 25 88

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

Klinika Dermatologii
Centrum Dermatochirurgii i Nowotworów Skóry
Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa
Tel: 22 508 15 52

Wojskowy Instytut Medyczny

Klinika Dermatologiczna
Ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
Tel: 261 817 238