Zapraszamy na cykl filmów edukacyjnych poświęconych tematyce różnicowej chłoniaków skóry:

Ziarniniak GRZYBIASTY WIELKI IMITATOR”

Diagnostyka różnicowa w gabinecie dermatologa.
Diagnostyka różnicowa patomorfologiczna.
Chory z ziarniniakiem grzybiastym u hematologa.

W FILMACH:

– diagnostyka chłoniaków skóry w gabinecie dermatologa
– obrazy dermatoskopowe chłoniaka skóry i jednostek chorobowych dających podobne objawy kliniczne
– jak należy prawidłowo przeprowadzić wywiad z pacjentem, tak aby ograniczyć możliwość błędnej diagnozy
– jakie działania podjąć w celu otrzymania prawidłowej diagnozy
– ocena preparatów biopsyjnych pod kątem diagnostyki chłoniaka skóry
– jak przygotować preparat i jakie informacje z wywiadu lekarskiego należy przekazać wraz z preparatem, aby zapewnić prawidłowe rozpoznanie histopatologiczne ziarniaka grzybiastego
– postępowanie z pacjentem z diagnozą ziarniak grzybiasty, z szczególnym naciskiem na współpracę interdyscyplinarną w diagnostyce i terapii chorego.

WYSTĘPUJĄ:

Dr n. med. Monika Słowińska

specjalista dermatolog
Klinika Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Wiceprzewodnicząca Sekcji Onkologicznej PTD

Prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

specjalista patomorfolog
Kierownik Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Giza

specjalista hematolog
Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ZOBACZ FILMY