Partner warsztatów

logo_roche

PROGRAM

9:00 – 9:05 Otwarcieprof. W.Owczarek
9:05 – 10:45 Sesja I. Rak podstawnokomórkowy (BCC).

 1. BCC Wprowadzenie: częstość występowania i ryzyko BCC, podtypy kliniczne, częstość występowania zaawansowanego BCC. – dr I. Czarnecka (20 min)
 2. BCC – rola patomorfologa w diagnostyce raka podstawnokomórkowego – prof. A. Nasierowska-Guttmejer (20 min)
 3. BCC – dostępne opcje terapeutyczne z perspektywy:
  Chirurga – dr M. Zdzienicki (20 min)
  Radioterapeuty – prof. R. Makarewicz (20 min)
  Dermatoonkologa – prof. W. Owczarek (20 min)

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa (wymeldowanie)
11:15 – 12:05 Sesja II. Szlak sygnałowy Hedgehog – rola i znaczenie kliniczne wismodegibu.

 1. Szlak sygnałowy Hedgehog (odkrycie, najważniejsze elementy, kierowane mutacjami przekazywanie sygnałów w przypadku BCC, Zespół Gorlina-Goltza). – dr T. Świtaj (20 min)
 2. WISMODEGIB – Inhibitor szlaku sygnałowego Hedgehog. – dr T.Świtaj (30 min)

12:05 – 12:55 Sesja III. Program lekowy B.88 : Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem.

 1. Program lekowy – kwalifikacja, rola zespołu koordynującego, obieg wniosków, kryteria włączenia i wyłączenia, monitorowanie pacjenta, SMPT. – dr M.Słowińska (30 min)
 2. Praktyczne aspekty kwalifikacji i monitorowania pacjentów z BCC w Programie Lekowym b.88. – dr I. Łasińska (20 min)

12:55 – 13:30 LUNCH
13:30 – 15:50 Sesja IV. Opieka nad pacjentami leczonymi Wismodegibem – warsztaty kliniczne.
Prowadzący: prof. W.Owczarek, dr M.Słowińska

 1. Wykorzystanie mikroskopu konfokalnego RCM – dr I.Czarnecka (45-60 min)
 2. Terapia fotodynamiczna – dr M.Słowińska (45-60 min)
 3. Przyszłość leczenia BCC – prof. I.Ługowska (20 min)

15:50 – 16:00 Zakończenieprof. W.Owczarek

OPŁATY
Koszt uczestnictwa: 90 zł
Płatności proszę dokonywać przelewem:
Medical Art Group sp. z o.o., ul. Promyka 13, 01-604 Warszawa
ING Bank Śląski, nr konta: PL 09 1050 1025 1000 0090 7146 2528
Przelew tytulem: Szkoła Dermatologii Onkologicznej, 29 listopadaa 2019 + Imię i Nazwisko uczestnika

REJESTRACJA
Rejestracja zamknięta – brak wolnych miejsc. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem prosimy o kontakt z przedstawicielem Roche Polska.